Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam
East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Livestock / Markets / Meat / Pigs / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, bài báo ‘Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn từ các cửa hàng bán lẻ và giết mổ ở Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự gen’ đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế Frontiers in Veterinary Science. Nghiên cứu đã phân tích 69 mẫu gen vi khuẩn Salmonella (NTS) thu thập từ các chuỗi bán lẻ thịt lợn và cơ sở giết mổ để đánh giá mức độ kháng kháng sinh. Nghiên cứu cũng tìm hiểu liệu các cửa hàng bán lẻ như siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích hoặc các cửa hàng cao cấp, đóng vai trò như thế nào trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên thịt lợn. Continue reading

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc
Agri-Health / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Food Safety / Gender / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc

Trong hai ngày 20-21 tháng 04 năm 2022 đã diễn ra hội thảo khởi động sáng kiến mới của One CGIAR ‘Sáng kiến năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới’ (gọi tắt là SAPLING) tại tỉnh Sơn La. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, là đại diện của chính quyền địa phương các cấp, nông dân, khu vực tư nhân, nhóm cán bộ nghiên cứu SAPLING nhằm tìm giải pháp giúp chuyển đổi ngành chăn nuôi ở khu vực Tây Bắc, giúp ngành chăn nuôi gia tăng năng suất, khả năng phục hồi, tính công bằng và bền vững hơn. Continue reading

Science and technology: a driving force in sustainable agricultural development
Advocacy / East and Southeast Asia / Food Safety / Forages / ILRI / Interview / Livestock / Research / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam / Zoonotic Diseases

Science and technology: a driving force in sustainable agricultural development

Drastic changes in the agro-forestry-fisheries sector have been seen in recent years because of scientific research, technical advances, and modern agricultural production and processing technologies. With cooperation and support from agricultural research institutes worldwide, a number of research products have been applied in Vietnam, resulting in increased incomes for farmers and sustainable agricultural development. VnEconomy sought the opinions of international partners cooperating in agricultural scientific research in Vietnam about the achievements and challenges as well as the prospects in the future. Continue reading

What is next after CGIAR A4NH in Vietnam: Promoting healthy diets through systematic food system transformation
A4NH / CGIAR / East and Southeast Asia / Food Safety / Food Systems / Human Health / Southeast Asia / Vietnam

What is next after CGIAR A4NH in Vietnam: Promoting healthy diets through systematic food system transformation

The CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) is getting ready to wrap up its five-year work in Vietnam and gearing up to more robust One CGIAR initiatives on Protecting human health through a One Health approach (One Health) and Sustainable Healthy Diets through Food System Transformation (SHiFT) Initiative. Through a closing workshop on 25 November 2021, the A4NH managing partners sat down with relevant international and national government partners, and stakeholders to look back at the implementation years of A4NH and discuss how One Health and SHiFT align with existing work and the country’s food system transformation pathway. Continue reading

The world commemorates One Health Day amidst pandemic
Agriculture / Cambodia / East and Southeast Asia / Food Safety / Human Health / ILRI / Laos / Livestock / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

The world commemorates One Health Day amidst pandemic

Today, 3 November 2021, marks the sixth annual One Health Day, a global campaign that celebrates and brings attention to the need for a One Health approach to address health threats at the human-animal-environment interface. Continue reading

CGIAR One Health initiative to forge a partnership of win-win cooperation in India
Food Safety / ILRI / India / Odisha / South Asia / Zoonotic Diseases

CGIAR One Health initiative to forge a partnership of win-win cooperation in India

On 24 August 2021, about 60 stakeholders from government, research and academia across India gathered virtually to discuss a proposed new CGIAR initiative to protect human health through a One Health approach. It is one of more than 30 new initiatives being developed by CGIAR to implement its 2030 research and innovation strategy. Continue reading

Better coordination and enhanced awareness essential for new One Health initiative in Bangladesh
Agriculture / Bangladesh / Food Safety / ILRI / South Asia / Zoonotic Diseases

Better coordination and enhanced awareness essential for new One Health initiative in Bangladesh

On 18 August 2021, 80 people from government, research and academia across Bangladesh gathered virtually to discuss a proposed new CGIAR initiative to protect human health through a One Health approach. It is one of more than 30 new initiatives being developed by CGIAR to implement its 2030 research and innovation strategy. Continue reading

New CGIAR initiative in Vietnam must bring sectors together and make One Health applicable at grassroots levels
A4NH / CGIAR / East and Southeast Asia / Food Safety / Human Health / ILRI / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

New CGIAR initiative in Vietnam must bring sectors together and make One Health applicable at grassroots levels

In late July 2021, CGIAR scientists convened a national stakeholder consultation meeting in Vietnam to ensure the alignment of a new proposed One Health initiative with the national priorities. Continue reading

‘Safe Food, Fair Food for Cambodia’—Future directions for scaling up the project’s interventions
Advocacy / AHH / Cambodia / East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Markets / Meat / Pigs / Poultry / Research / Southeast Asia / Zoonotic Diseases

‘Safe Food, Fair Food for Cambodia’—Future directions for scaling up the project’s interventions

For two days last month (21–22 Jun 2021), food safety experts from across Cambodia and a research project team led by the International Livestock Research Institute (ILRI) gathered to discuss ways to disseminate findings and scale up interventions of a ‘Safe Food, Fair Food (SFFF) for Cambodia’ project that was ending after four years of operation. Continue reading

Synergies in food systems transformation: CGIAR leads a dialogue with cross-sector stakeholders in Vietnam
Advocacy / CGIAR / East and Southeast Asia / Food Safety / Food Systems / ILRI / Southeast Asia / Vietnam

Synergies in food systems transformation: CGIAR leads a dialogue with cross-sector stakeholders in Vietnam

A CGIAR-led food systems dialogue was held 1 July 2021 in Hanoi to address existing and emerging challenges and opportunities in Vietnam’s agri-food systems and inform policies and investments ahead of the United Nations Food Systems Summit (UNFSS). Continue reading