<strong>Exploring measures to curb the spread of African swine fever in northeast India</strong>
Animal Diseases / Animal Health / Disease Control / India / Livestock / Pigs / South Asia / Vaccines

Exploring measures to curb the spread of African swine fever in northeast India

Experts in India met in a recent regional workshop to design a comprehensive African swine fever (ASF) management plan in response to the negative impacts of the disease on the livelihoods of millions of farmers in the northeast of the country. Continue reading

Nepal Minister for Agriculture and Livestock Development explores collaboration opportunities with ILRI during visit to India
Advocacy / Animal Health / Collaboration / Disease Control / Food Safety / Livelihoods / Livestock / Nepal / Zoonotic Diseases

Nepal Minister for Agriculture and Livestock Development explores collaboration opportunities with ILRI during visit to India

Collaboration opportunities to strengthen Nepal’s livestock sector were top of the agenda when Shri Mahindra Ray Yadav, Nepal’s minister for Agriculture and Livestock Development along with his private secretary, Dinesh Kumar Yadav, visited the International Livestock Research Institute (ILRI). During the courtesy call to the institute’s New Delhi office on 8 June 2022, Yadav and ILRI’s regional representative for South Asia, Rahman Habibar, discussed technical support in the livestock sector, capacity development and women’s empowerment. Continue reading

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam
East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Livestock / Markets / Meat / Pigs / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, bài báo ‘Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn từ các cửa hàng bán lẻ và giết mổ ở Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự gen’ đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế Frontiers in Veterinary Science. Nghiên cứu đã phân tích 69 mẫu gen vi khuẩn Salmonella (NTS) thu thập từ các chuỗi bán lẻ thịt lợn và cơ sở giết mổ để đánh giá mức độ kháng kháng sinh. Nghiên cứu cũng tìm hiểu liệu các cửa hàng bán lẻ như siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích hoặc các cửa hàng cao cấp, đóng vai trò như thế nào trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên thịt lợn. Continue reading

ILRI PhD Graduate Fellowship: Assessing wildlife value chain and interspecies transmission risk of zoonotic diseases using a One Health approach in Vietnam(Closing date: 26 May 2022)
East and Southeast Asia / Livestock / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

ILRI PhD Graduate Fellowship: Assessing wildlife value chain and interspecies transmission risk of zoonotic diseases using a One Health approach in Vietnam(Closing date: 26 May 2022)

The International Livestock Research Institute (ILRI) seeks to recruit a PhD graduate fellow to work on assessing wildlife value chain and interspecies transmission risk of zoonotic diseases using a One Health approach in Vietnam. The successful fellow will be hosted at the Animal and Human Health (AHH) program at ILRI. Continue reading

New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam
Agriculture / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Cattle / East and Southeast Asia / Forages / Gender / ILRI / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Research / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam

New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together 80 key stakeholders from the province including local authorities, farmers, researchers, private sector actors and the SAPLING team to discuss ways to make the livestock sector in Northwest Vietnam more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc
Agri-Health / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Food Safety / Gender / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc

Trong hai ngày 20-21 tháng 04 năm 2022 đã diễn ra hội thảo khởi động sáng kiến mới của One CGIAR ‘Sáng kiến năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới’ (gọi tắt là SAPLING) tại tỉnh Sơn La. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, là đại diện của chính quyền địa phương các cấp, nông dân, khu vực tư nhân, nhóm cán bộ nghiên cứu SAPLING nhằm tìm giải pháp giúp chuyển đổi ngành chăn nuôi ở khu vực Tây Bắc, giúp ngành chăn nuôi gia tăng năng suất, khả năng phục hồi, tính công bằng và bền vững hơn. Continue reading

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam
Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One-CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (or SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together about 80 key stakeholders from Son La province including local authorities, farmers, private sector actors and the research program team to find ways to transform the livestock sector in Northwest Vietnam and make it more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Science and technology: a driving force in sustainable agricultural development
Advocacy / East and Southeast Asia / Food Safety / Forages / ILRI / Interview / Livestock / Research / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam / Zoonotic Diseases

Science and technology: a driving force in sustainable agricultural development

Drastic changes in the agro-forestry-fisheries sector have been seen in recent years because of scientific research, technical advances, and modern agricultural production and processing technologies. With cooperation and support from agricultural research institutes worldwide, a number of research products have been applied in Vietnam, resulting in increased incomes for farmers and sustainable agricultural development. VnEconomy sought the opinions of international partners cooperating in agricultural scientific research in Vietnam about the achievements and challenges as well as the prospects in the future. Continue reading

The world commemorates One Health Day amidst pandemic
Agriculture / Cambodia / East and Southeast Asia / Food Safety / Human Health / ILRI / Laos / Livestock / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

The world commemorates One Health Day amidst pandemic

Today, 3 November 2021, marks the sixth annual One Health Day, a global campaign that celebrates and brings attention to the need for a One Health approach to address health threats at the human-animal-environment interface. Continue reading

Art exhibition showcases artist and farmer view of livestock development in Vietnam
Animal Diseases / Animal Health / Crop-Livestock / East and Southeast Asia / Feeds / Forages / ILRI / Indigenous Breeds / Launch / Livelihoods / Livestock / LIVESTOCKCRP / Markets / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam

Art exhibition showcases artist and farmer view of livestock development in Vietnam

About 120 artworks and photos on livestock from the Vietnam National Fine Arts Museum and the Livestock-led Interventions towards Equitable Livelihoods and Improved Environment in the Northwest Highlands of Vietnam, otherwise known as the Li-chăn project, will be displayed in an exhibition to be launched virtually and physically in Mai Son District, Son La Province in the Northwest of Vietnam on 12 October 2021. Continue reading