Global food system delegates join a One Health learning journey in Vietnam
Advocacy / AHH / Animal Health / East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Livestock / Markets / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Global food system delegates join a One Health learning journey in Vietnam

A One Health approach for improved food safety, food security and sustainable food systems was explored by the 4th Global Conference of the Sustainable Food System Programme (SFSP) of the One Planet Network on 26 April 2023. About 40 delegates from 15 countries came to visit the International Livestock Research Institute (ILRI)-led One Health field site in Thai Nguyen Province, north of Vietnam. Continue reading

Cambodia taskforce scales up activities in line with country’s new food safety law
Advocacy / AHH / Cambodia / East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Livestock / Markets / Meat / Pigs / Poultry / Research / Southeast Asia

Cambodia taskforce scales up activities in line with country’s new food safety law

A taskforce of food safety experts from across Cambodia and a research project team led by the International Livestock Research Institute (ILRI) recently met in Phnom Penh to explore ways to facilitate collaboration between the authorities and researchers in Cambodia for safer food in the country. The meeting was co-hosted by the National Animal Health and Production Research Institute (NAHPRI) and ILRI as part of an ILRI-led component of the Agroecology and Safe food System Transitions, or ASSET project. Continue reading

SAPLING initiative’s stakeholder consultation proposes priority activities for northwest Vietnam
Animal Breeding / Cattle / Crop-Livestock / Feeds / Forages / Gender / ILRI / Livestock / Markets / Pigs / PIL / Poultry / Research / Vietnam

SAPLING initiative’s stakeholder consultation proposes priority activities for northwest Vietnam

In early October this year, a stakeholder engagement meeting was held in Mai Son District, Son La Province to consult Vietnamese partners and farmers on the planned interventions of the CGIAR Initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion. Continue reading

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam
East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Livestock / Markets / Meat / Pigs / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Nghiên cứu mới cho thấy khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trong các mẫu thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ và cơ sở giết mổ ở Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, bài báo ‘Phân tích khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn từ các cửa hàng bán lẻ và giết mổ ở Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự gen’ đã được xuất bản trên tạp chí quốc tế Frontiers in Veterinary Science. Nghiên cứu đã phân tích 69 mẫu gen vi khuẩn Salmonella (NTS) thu thập từ các chuỗi bán lẻ thịt lợn và cơ sở giết mổ để đánh giá mức độ kháng kháng sinh. Nghiên cứu cũng tìm hiểu liệu các cửa hàng bán lẻ như siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích hoặc các cửa hàng cao cấp, đóng vai trò như thế nào trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên thịt lợn. Continue reading

New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam
Agriculture / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Cattle / East and Southeast Asia / Forages / Gender / ILRI / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Research / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam

New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together 80 key stakeholders from the province including local authorities, farmers, researchers, private sector actors and the SAPLING team to discuss ways to make the livestock sector in Northwest Vietnam more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc
Agri-Health / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Food Safety / Gender / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc

Trong hai ngày 20-21 tháng 04 năm 2022 đã diễn ra hội thảo khởi động sáng kiến mới của One CGIAR ‘Sáng kiến năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới’ (gọi tắt là SAPLING) tại tỉnh Sơn La. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, là đại diện của chính quyền địa phương các cấp, nông dân, khu vực tư nhân, nhóm cán bộ nghiên cứu SAPLING nhằm tìm giải pháp giúp chuyển đổi ngành chăn nuôi ở khu vực Tây Bắc, giúp ngành chăn nuôi gia tăng năng suất, khả năng phục hồi, tính công bằng và bền vững hơn. Continue reading

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam
Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One-CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (or SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together about 80 key stakeholders from Son La province including local authorities, farmers, private sector actors and the research program team to find ways to transform the livestock sector in Northwest Vietnam and make it more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Art exhibition showcases artist and farmer view of livestock development in Vietnam
Animal Diseases / Animal Health / Crop-Livestock / East and Southeast Asia / Feeds / Forages / ILRI / Indigenous Breeds / Launch / Livelihoods / Livestock / LIVESTOCKCRP / Markets / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam

Art exhibition showcases artist and farmer view of livestock development in Vietnam

About 120 artworks and photos on livestock from the Vietnam National Fine Arts Museum and the Livestock-led Interventions towards Equitable Livelihoods and Improved Environment in the Northwest Highlands of Vietnam, otherwise known as the Li-chăn project, will be displayed in an exhibition to be launched virtually and physically in Mai Son District, Son La Province in the Northwest of Vietnam on 12 October 2021. Continue reading

‘Safe Food, Fair Food for Cambodia’—Future directions for scaling up the project’s interventions
Advocacy / AHH / Cambodia / East and Southeast Asia / Food Safety / ILRI / Markets / Meat / Pigs / Poultry / Research / Southeast Asia / Zoonotic Diseases

‘Safe Food, Fair Food for Cambodia’—Future directions for scaling up the project’s interventions

For two days last month (21–22 Jun 2021), food safety experts from across Cambodia and a research project team led by the International Livestock Research Institute (ILRI) gathered to discuss ways to disseminate findings and scale up interventions of a ‘Safe Food, Fair Food (SFFF) for Cambodia’ project that was ending after four years of operation. Continue reading

ILRI launches livestock research for development programs in Nepal
Advocacy / Agriculture / Animal Diseases / Animal Health / Collaboration / Food Safety / Forages / ILRI / Livelihoods / Livestock / Markets / Nepal / Research / South Asia

ILRI launches livestock research for development programs in Nepal

Bimal Kumar Nirmal, acting secretary in Nepal’s Ministry of Agriculture and Livestock Development (MoALD), officially launched ILRI’s livestock research programs in the country on 23 April 2021 at an inception meeting hosted by ILRI and MoALD in Kathmandu. Continue reading