Tọa đàm báo chí: hỗ trợ nâng cao năng lực giúp giới truyền thông đưa tin về an toàn thực phẩm tại Việt Nam một cách chính xác hơn
East and Southeast Asia / Food Safety / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Tọa đàm báo chí: hỗ trợ nâng cao năng lực giúp giới truyền thông đưa tin về an toàn thực phẩm tại Việt Nam một cách chính xác hơn

Để hưởng ứng Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới lần thứ 4 (7 tháng 6 năm 2022), tọa đàm báo chí ‘Chuyển tải thông điệp an toàn thực phẩm (ATTP) tới công chúng thông qua tăng cường hợp tác giữa nghiên cứu và báo chí–trường hợp thực phẩm có nguồn gốc động vật’ được tổ chức tại Hà Nội vào cùng ngày với sự tham dự của khoảng 40 phóng viên và nhà nghiên cứu Việt Nam, từ các ngành khác nhau (y tế, thú y, nông nghiệp). Hội thảo nhằm mục đích thảo luận những cách thức truyền thông các thông điệp về ATTP đến công chúng một cách hiệu quả hơn. Continue reading

Australia-funded safe pork project in Vietnam reviews 2020 achievements and sets goals for 2021
A4NH / AHH / East and Southeast Asia / Food Safety / Human Health / Livestock / Markets / Meat / Pigs / Southeast Asia / Vietnam

Australia-funded safe pork project in Vietnam reviews 2020 achievements and sets goals for 2021

In late November 2021, the ‘Market-based approach to improving the safety of pork in Vietnam,’ or SafePORK project team and partners held an annual planning meeting in Ninh Binh Province, about 100 kilometres south of Hanoi. The two-day workshop, which was hosted by the International Livestock Research Institute (ILRI) in Vietnam, reviewed the accomplishments of the project in 2020 and set project goals for 2021 and beyond. Continue reading

Behaviour change interventions key to preventing and reducing pork-borne illnesses in northern Vietnam
AHH / Disease Control / Food Safety / ILRI / Pigs / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Behaviour change interventions key to preventing and reducing pork-borne illnesses in northern Vietnam

New research shows that incidences of pork-borne parasitic diseases in northern Vietnam may be lower than previously thought but behaviour change is needed to strengthen pork safety and reduce incidences of pork-borne illnesses in communities. Continue reading

Vietnamese partners further deliberate on setting up a One Health research centre for better policy impacts
A4NH / EcoHealth / ILRI / Southeast Asia / Vietnam

Vietnamese partners further deliberate on setting up a One Health research centre for better policy impacts

A recent meeting of Vietnamese One Health experts further deliberated on the modalities of establishing a national One Health centre that will bring together human and animal health sector experts in the country and advance the translation of One Health research into policy. Continue reading

Vietnam partners propose One Health platform to translate research to policy and practice
A4NH / EcoHealth / ILRI / Partnerships / Southeast Asia / Vietnam

Vietnam partners propose One Health platform to translate research to policy and practice

The platform was initiated at a workshop that reviewed the achievements of a One Health partnership comprising the three organizations. At the 19 November 2017 meeting, ILRI, NIVR and HUPH reviewed One Health research activities in the country and discussed the future of One Health and their partnership modalities.

Continue reading