Latest Entries
New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam
Agriculture / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Cattle / East and Southeast Asia / Forages / Gender / ILRI / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Research / Southeast Asia / Value Chains / Vietnam

New One CGIAR initiative to transform livestock productivity, nutrition and gender inclusion in northwest Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together 80 key stakeholders from the province including local authorities, farmers, researchers, private sector actors and the SAPLING team to discuss ways to make the livestock sector in Northwest Vietnam more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc
Agri-Health / Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Food Safety / Gender / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Thông cáo báo chí: Khởi động sáng kiến mới dựa vào chăn nuôi giúp cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới ở vùng cao Tây Bắc

Trong hai ngày 20-21 tháng 04 năm 2022 đã diễn ra hội thảo khởi động sáng kiến mới của One CGIAR ‘Sáng kiến năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới’ (gọi tắt là SAPLING) tại tỉnh Sơn La. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, là đại diện của chính quyền địa phương các cấp, nông dân, khu vực tư nhân, nhóm cán bộ nghiên cứu SAPLING nhằm tìm giải pháp giúp chuyển đổi ngành chăn nuôi ở khu vực Tây Bắc, giúp ngành chăn nuôi gia tăng năng suất, khả năng phục hồi, tính công bằng và bền vững hơn. Continue reading

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam
Animal Breeding / Animal Diseases / Animal Feeding / Animal Health / Capacity Strengthening / Cattle / East and Southeast Asia / Launch / Livelihoods / Livestock / Markets / Pigs / policy / Poultry / Southeast Asia / Vietnam

Press release: New livestock-based initiative launched for better livelihoods, nutrition and gender inclusion in the Northwest Highlands of Vietnam

A two-day workshop, 20-21 April 2022, kicked off the One-CGIAR initiative on Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (or SAPLING) in Son La Province, Northwest Vietnam. The workshop brought together about 80 key stakeholders from Son La province including local authorities, farmers, private sector actors and the research program team to find ways to transform the livestock sector in Northwest Vietnam and make it more productive, resilient, equitable and sustainable. Continue reading

Media clippings: launch of a video report on the remarkable life of Dr Alexandre Yersin
AHH / Animal Health / East and Southeast Asia / Human Health / ILRI / Launch / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Media clippings: launch of a video report on the remarkable life of Dr Alexandre Yersin

Clippings of key national print and online newspapers on the launch of a short video report on the remarkable life of Alexandre Yersin (1863-1943) that took place on 1 March 2022 are highlighted in this post. Continue reading

Thông cáo báo chí:  Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yersin qua thước phim tài liệu truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi làm việc nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng
AHH / East and Southeast Asia / Human Health / ILRI / Launch / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Thông cáo báo chí: Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yersin qua thước phim tài liệu truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi làm việc nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng

Hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2022, Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) phối hợp cùng một số đại sứ quán, viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam giới thiệu phim tài liệu “Cuộc đời phi thường của Alexandre Yersin (1863-1943) “, giúp truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và phát triển, áp dụng cách tiếp cận Một Sức khỏe (One Health) giúp giải quyết các bệnh lây truyền từ động vật sang người trong bối cảnh xuất hiện nhiều bệnh mới nổi như đại dịch COVID-19 hiện nay. Continue reading

Press release: The story of the remarkable life of Alexandre Yersin is told in a new short video report meant to inspire young people to address public health
East and Southeast Asia / Human Health / ILRI / Launch / Southeast Asia / Vietnam / Zoonotic Diseases

Press release: The story of the remarkable life of Alexandre Yersin is told in a new short video report meant to inspire young people to address public health

The International Livestock Research Institute (ILRI), in collaboration with embassies, research institutes and universities in Vietnam will launch a short video report entitled “The remarkable life of Dr Alexandre Yersin (1863-1943)” on 1 March 2022 to inspire young people, especially those in the health research and development sector, to take a One Health approach to address zoonotic diseases in the context of many emerging diseases such as the current COVID-19 pandemic. Continue reading

Virtual strategic consultation to prevent transboundary infectious disease spread in South Asia organized by ILRI
Advocacy / Animal Diseases / Animal Health / Bangladesh / ILRI / India / Nepal / Pakistan / Research / South Asia / Sri Lanka / Vaccines

Virtual strategic consultation to prevent transboundary infectious disease spread in South Asia organized by ILRI

A strategic consultation meeting to explore ways to prevent transboundary infectious diseases (TAD) from the livestock and poultry sectors of South Asian countries was jointly organized by the International Livestock Research Institute (ILRI), the National Academy of Agricultural Sciences (NAAS), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and the Bangladesh Academy of Agriculture (BAAG) on 15 February 2022. Continue reading